EKOTECH

Makroniwelacje


Jednym z istotnych problemów jakie stoją obecnie przed władzami gmin jest kwestia rozwiązania problemu rewitalizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych, powojskowych.

Przemiany gospodarcze i społeczne we współczesnym świecie doprowadziły do zaniedbań i degradacji wielu obszarów. Istotne miejsce wśród nich zajmują tereny poprzemysłowe. Stanowią one specyfikę wszystkich krajów, które pozostawiły za sobą epokę intensywnego uprzemysłowienia. W większości państw Europy od lat realizowane są działania rewitalizacyjne, mające na celu przywrócenie tych terenów społecznościom lokalnym.

 

Ich ożywienie wiąże się z przekształceniem w nowoczesną przestrzeń gospodarczą, mieszkaniową, kulturalno-wypoczynkową. Atutem tych terenów jest często atrakcyjna lokalizacja. Przekształcanie terenów poprzemysłowych przez przydzielanie im nowych funkcji gospodarczych, przyrodniczych czy rekreacyjnych stanowi wyzwanie dla całego regionu, w szczególności dla wszystkich poziomów administracji, oraz stwarza realną alternatywę dla zajmowania przez produkcję kolejnych terenów zielonych.

 

EKOTECH od blisko 20 lata zdobywa doświadczenie w przygotowaniu i realizacji procesów rewitalizacji i rekultywacji terenów zdegradowanych. Standard usług oraz satysfakcja gmin z przeprowadzonych działań stało się podstawowym wyzwaniem naszej firmy. Nasza oferta, w tym zakresie, obejmuje wszystkie niezbędne prace: począwszy od projektu technicznego, poprzez uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, aż do wykonania robót ziemnych i porządkowych.

 

Wykonaliśmy kilkanaście projektów (w tym kilka dużych) mających na celu albo przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu, albo takiego jego uformowania żeby spełniał potrzeby Inwestora, planującego realizację swojego przedsięwzięcia. Do naszych przedsięwzięć wykorzystujemy materiały antropogeniczne, które w woj. zachodniopomorskim należą do najpowszechniej występujących. Są to mieszanki na bazie popioło-zużli i refulatów, lub kruszyw naturalnych, które spełniają rolę bezpiecznego zamiennika mas ziemnych. Warunkiem ich wykorzystania, do ww. celu, jest spełnienie wymagań technicznych (ustalanych w zależności od przyszłego wykorzystania terenu) oraz środowiskowych (które określane są każdorazowo dla konkretnego zastosowania).

 

Poniżej prezentowane są niektóre z ważniejszych przedsięwzięć geotechnicznych prowadzonych bezpośrednio przez EKOTECH, jak również takie gdzie dostarczał swój materiał, na zamówienie Inwestora lub Wykonawcy:

 

Darniowa

 

Makroniwelacja terenu przy ulicy Darniowej w Szczecinie - Cukrownia

  • Ilość zastosowanych materiałów : 350 000 ton.

 Skolwin

 

 

 

 

 

 

Makroniwelacja terenu przy ulicy Nad Odrą w Szczecinie - Skolwin

  • Ilość zastosowanych materiałów : 600 000 ton.

Makroniwelacja terenu pod budowę w Radziszewo

  • Ilość zastosowanych materiałów : 180 000 ton.

Makroniwelacja terenu wokół Centrum Wodnego LAGUNA

  • Ilość zastosowanych materiałów : 20 000 ton.

Makroniwelacja terenu pod parking pawilonu handlowego KOMFORT

  • Ilość zastosowanych materiałów :

Makroniwelacja terenu pod budowę pawilonu handlowego BERTI

  • Ilość zastosowanych materiałów :